نام قالب: مجله خبری مهرشهری

نام مشتری: مجله مهرشهری

حوزه فعالیت: اخبار روز و نیازمندی ها

نوع وبسایت: نمایشگاهی

screencapture-mehrshahri